Ward Office
WARD 'A' Office Ward Officer Name: Shri.Jitendra Madhavi Ward Office Address : Kharghar
Email : khargharpmc@gmail.com Contact Number: 9819998788 Landline Number : -- location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'A' Kharghar
Number Name
1 Shri. Haresh Manohar Keni
2 Shri. Nilesh Manohar Baviskar
3 Adv. Naresh Ganapat Thakur
4 Smt. Arati Ketan Navghare
5 Shri. Ramaji Gela Bera
6 Smt. Harshada Amar Upadhyay
7 Smt. Leena Arjun Garad
8 Shri. Shatrugna Ambaji Kakade
9 Shri. Abhimanyu Dharma Patil
10 Smt. Anita Vasudev Patil
11 Smt. Netra Kiran Patil
12 Shri. Pravin Kaluram Patil
13 Smt.Sanjana Sameer Kadam (Committee Chairman)
14 Shri. Ajij Mohasin Patel
15 Smt. Bharati Vishwanath Chaudhari
16 Smt. Manjula Gajanan Katkari
17 Shri. Vishnu Narayan Joshi
18 Smt. Aruna Kiran Dabhane
19 Smt. Ujwala Vijay Patil
20 Shri. Arvind Pundalik Mhatre
21 Shri. Santosh Baburao Bhoir
22 Shri. Dnyaneshwar Suresh Patil
23 Smt. Sheetal Dinesh Keni
24 Smt. Jayashree Ravikant Mhatre
WARD 'B' Office Ward Officer Name: Shri. Sadashiv Kavte Ward Office Address : Kalamboli
Email : wardofficekalamboli@gmail.com Contact Number: 9819633174 Landline Number : location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'B' Kalamboli
Number Name
1 Shri. Gopal Rama Bhagat
2 Shri. Santosh G. Shetty
3 Shri. Sameer Balasheth Thakur
4 Dr. Smt. Kavita Kishor Choutmol
5 Smt. Rajashree Mahendra Vavekar
6 Smt. Kusum Ganesh Patil
7 Smt. Sitabai Sadanand Patil
8 Shri. Eknath Ramdas Gaikwad
9 Shri. Vijay Manohar Khanavkar
10 Shri. Ravindra Anant Bhagat
11 Smt. Kamal Mahadev Kadam
12 Smt. Monika Prakash Mahanvar
13 Smt.Pramila Ravinath Patil (Committee Chairman)
14 Smt. Prajyoti Prakash Mhatre
15 Smt. Chandrakala Shashikant Shelake
16 Shri. Mahadev Joma Madhe
17 Shri. Baban Namdev Mukadam
18 Shri. Satish Mohan Patil
19 Smt. Rani Kamlesh Kothari
20 Smt. Priya Vijay Bhoir
21 Shri. Rajendrakumar Sharma
22 Smt. Vidya Mangal Gaikwad
23 Shri. Amar Arun Patil
WARD 'C' Office Ward Officer Name: Shri. Arvind kisan Patil Ward Office Address : Kamothe
Email : pmckamothewardoffice@gmail.com Contact Number: 9322351897 Landline Number : location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'C' Kamothe
Number Name
1 Smt.Aruna Pradip Bhagat (Committee Chairman)
2 Smt. Santoshi Sandeep Tupe
3 Shri. Gopinath Dinkar Bhagat
4 Shri. Jagdish Mangal Gaikwad
5 Smt. Kusum Ravindra Mhatre
6 Smt. Pushpa Kakasaheb Kuttrawade
7 Shri. Dilip Balaram Patil
8 Smt. Hemlata Ravi Govari
9 Shri. Vikas Narayan Gharat
10 Smt. Sheela Bhau Bhagat
11 Dr. Arunkumar Shankar Bhagat
12 Smt. Hemalata Harishchandra Mhatre
13 Smt. Sarika Atul Bhagat
14 Shri. Manohar Janu Mhatre
15 Shri. Abdul Mukid Kazi
WARD 'D' Office Ward Officer Name: Shri .Amar Patil Ward Office Address : Panvel
Email : pmcwardofficed@gmail.com Contact Number: 9833736989 Landline Number : location
Election Ward no. Area in Ward
WARD 'D' Panvel
Number Name
1 Adv.Vrushali Jitendra Waghamare (Committee Chairman)
2 Shri. Prakash Chandar Binedar
3 Smt. Sushila Jagdish Gharat
4 Adv. Manoj Bhujbal
5 Shri. Pritam Janardhan Mhatre
6 Dr. Smt. Surekha Vilas Mohokar
7 Smt. Priti Jouge (Mhatre)
8 Shri. Vikrant Balasaheb Patil
9 Shri. Paresh Ramsheth Thakur
10 Smt. Ruchita Gurunath Londhe
11 Smt. Darshana Bhagvan Bhoir
12 Shri. Chandrakant (Raju) Soni
13 Shri. Tejas Janardhan Kandpile
14 Smt. Charushila Kamalakar Gharat
15 Shri. Ajay Tukaram Bahira